HÅLLBARHET

PRODUKTION
För oss är det viktigt att de kläder som produceras till våra barn är bra för både människa och miljö. Det innebär att de behöver vara helt fria från farliga kemikalier som kan förekomma inom textilindustrin. REACH är en EU-förordning som reglerar användningen av farliga ämnen för att skydda människors hälsa och miljö. Vi följer aktuell europeisk lagstiftning noggrant och arbetar i enlighet med relevanta regelverk såsom REACH för att säkerställa att alla våra produkter håller en hög kvalitet och har så låg miljöpåverkan som möjligt. Dels för att man ska känna sig trygg med de kläder man väljer till den lilla person man älskar mest av allt, dels för att värna om den jord som våra barn växer upp på.

OEKO-TEX Standard 100 är en global standard som sätter strängare krav än europeisk kemikalielagstiftning när det gäller gränsvärden för miljö- och hälsofarliga ämnen. Vid färgning av våra produkter arbetar vi efter de strikta gränsvärden som sätts enligt OEKO-TEX för att få en så ren slutprodukt som möjligt. Vi jobbar aktivt med att utveckla vårt sortiment utifrån miljö och hållbarhetsperspektiv och strävar efter att öka andelen ekologiska produkter i våra kollektioner. Vi har även som mål att i framtiden kunna märka våra produkter med OEKO-TEX 100 och/eller GOTS.

 

KONTROLL
För att säkerställa att våra produkter lever upp till relevant kravspecifikation (enligt REACH och OEKO-TEX) och att leverantörerna arbetar enligt överenskommelse, genomför vi regelbundna kontroller med svenska oberoende testinstitut. Då kan vi vara säkra på att de produkter som vi skapar är snälla mot både barnens hud och mot miljön. 

 

LEVERANTÖRER
BABYBASE producerar kläder i noggrant utvalda fabriker. Vi ställer höga krav på våra leverantörer samtidigt som goda arbetsförhållanden och rättvisa löner är förutsättningar för att arbeta tillsammans. Vi har frekvent kontakt med våra leverantörer för att bibehålla och utveckla våra relationer samt främja ett gott samarbete.

  

FRAMTID
Vi arbetar ständigt med att utveckla vårt hållbarhetsarbete och ser fram emot att vara en del av minskad miljöpåverkan.